top of page

Plankonsept for nytt boligområde

Kunde:

Privat boligutvikler

År:

2021

Sammensetning av forskjellige typer boenheter (leiligheter, rekkehus, flermannsboliger) tilpasset folk på tvers av generasjoner og livssituasjon innbyr til samspill og livskvalitet. Et bærekraftig bo og nærmiljø byr på livskvalitet med blant annet stor park som snor seg i og rundt området, frodige takterrasser og parsellhager. Utstrakt bruk av flere typer boliger rent formmessig samt variert fargebruk er med på å redusere opplevelsen av en konstruert virkelighet som nye boligområder så ofte blir.

bottom of page