top of page

Håvard Tveito

Arkitekt MNAL

Haavard er arkitekt som har erfaring med alt fra større offentlige arkitekturprosjekt til interiør og digitalt design og kunstinstallasjoner. Erfaring fra arbeider i London, Brasil og Norge med et ønske om å finne gode og innovative designløsninger som skaper gode omgivelser. Har hatt ansvar for konseptutvikling, detaljprosjektering og søknadsarbeid. Haavard tidligere spesialisert seg i bruken av ny teknologi som Virtual reality for å involvere brukere og lokalsamfunn. Han tar også med seg erfaring fra større komplekse offentlige byggeprosjekt med fokus på BIM og er vant til å jobbe i større prosjekteringsteam.

+47 4812 3493

Håvard Tveito
bottom of page