Strømmehaven

#INTERIØR #DEMENSLANDSBY
KUNDE Kristiansand Kommune
OMFANG 16000m2 
OPPGAVEN:

42 nye omsorgsboliger for personer med demens åpner på Strømme høsten 2020. Sammen med eksisterende sykehjem og omsorgsboliger får senteret navnet Strømmehaven. Tilbudet representerer noe helt nytt i demensomsorgen i Kristiansand. Prosjektet er utformet som en landsby med alle de funksjoner det innebærer. Det mest spennende, og utfordrende, med denne oppgaven var det hjemlige preget skulle forenes med institusjonen. 

Alma Eik vant konkurransen høsten 2017 som interiørarkitekt for dette prosjektet.

Les mer om prosjektet her:  https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/utvikling-og-prosjekter/strommehaven/.