top of page

Strawberry Publishing

Year:

Year:

Year:

Year:

Ferdig

Kunde:

Strawberry Publishing

Petter Stordalen kjøper opp mange mindre forlag og grunder 3 selv med sine partnere. Vi fikk i oppgave å lage interiør og bygge om en hel etasje i Universitetsgata, Oslo. Selv med en gigant i ryggen skal forlagene ha en stemning som gjenspeiler små forlag i vekst og alt det innholdet de står for. Materialiteten vi valgte gjenspeiler dette. Forlagsfamilien er i rask vekst, og vi har nå fått i oppgave å definere en etasje til for å få plass til den voksende forlagsfamilien. Den første delen ble ferdigstilt september 2018.

År:

2019

Status:

Ferdig

bottom of page