top of page

Plankonsept for nytt boligområde

Year:

Year:

Year:

Year:

Under design

Kunde:

Privat boligutvikler

Sammensetning av forskjellige typer boenheter (leiligheter, rekkehus, flermannsboliger) tilpasset folk på tvers av generasjoner og livssituasjon innbyr til samspill og livskvalitet. Et bærekraftig bo og nærmiljø byr på livskvalitet med blant annet stor park som snor seg i og rundt området, frodige takterrasser og parsellhager. Utstrakt bruk av flere typer boliger rent formmessig samt variert fargebruk er med på å redusere opplevelsen av en konstruert virkelighet som nye boligområder så ofte blir.

År:

2021

Status:

Under design

bottom of page