top of page

Juliusskogen

Year:

Year:

Year:

Year:

Ferdig

Kunde:

Dyreparken AS

Alma Eik ble invitert av Dyreparken til å tegne et nytt overnattingskonsept; Juliusskogen. Fokuset skulle være på bærekraftige løsninger, tematisert rundt Julius, og resultere i et rimelig boalternativ for familier. Resultatet ble derfor små funksjonelle hytter, hvor man bor tett som Julius selv gjør med sine egne. Hver hytte står på påler og har et lite fotavtrykk. Dette for å respektere den vakre skogen i området. Utformingen bærer preg av naturlige materialer med gode muligheter til å utforske Julius sin lekenhet både inni og utenfor hytta. Bærekraft har vært bærebjelkene i hele prosjektet - helt i vår ånd.

År:

2022

Status:

Ferdig

bottom of page