top of page

Gapahuk

Year:

Year:

Year:

Year:

Under utvikling

Kunde:

Skole i Kristiansand

Denne gapahuken er utviklet for en skole i Kristiansand som satser aktivt på uteskole for sine elever. Et lunt skjulested for vær og vind, en spennende hule med en materialitet som blender inn i skogen. Taket er dekket med tradisjonsrik takspon, og med moduler som tillater å tilpasse seg terreng og bruk.

År:

2022

Status:

Under utvikling

bottom of page