top of page

Artscapes Calma Begood

Kunde:

År:

2023

Prosjektet er en opplevelse som skal vises Virtual reality. Prosjektet ligger I skjæringspunktet mellom arkitektur kunst og digitale opplevelser. Prosjektet stiller spørsmålet om hvordan vi kan skape gode byrom gjennom bruken av scenekunst og digitale opplevelser. Hva er de grunnleggende behovene vi har for å skape gode opplevelser I omgivelsene våre? Hvordan kan performancekunst og digitale verktøy påvirke hverdagen vår og hvordan vi utvkler byen vår?

Digitale rom oppleves ofte som kalde, sterile og fremmedgjørende. Vi vil omgi oss i større og større grad av digitale rom, men våre sanser og behov er de samme som før. Vi vil fortsatt ønske å omgi oss med omgivelser og opplevelser som er vakre, gode, eller som provoserer og vekker følelser og tanker. Forskning på feltet viser også at opplevelser i digitale rom påvirker oss på samme måte som I våre fysiske omgivelser.
Følelsen av å være nær noen gjennom det visuelle eller lydlige oppleves ofte likt. Dette gir oss et ansvar som kunstnere, designere og arkitekter for å lage gode rom og opplevelser i dette nye digitale landskapet. Tematisk vil installasjonen jobbe med byrom og områder som faller utenfor eller mellom to stoler. Gjennom installasjonen vil man kunne sette søkelys på dem og se nye muligheter. Her vil vi trekke veksler på Lauras arbeide som ofte iscenesetter dagligdagse omgivelser og gir dem et nytt magisk liv.

bottom of page