3B Binani Group Fibreglass

#INTERIØR #ARKITEKTUR #TOTALRENOVERING 
KUNDE 3B Fibreglass 
OMFANG 700m2
OPPGAVEN:

Hjørnestensbedriften 3B på Birkeland (glassfiberen) var så uheldig å bli tatt i flommen høsten 2017 hvorpå hele første etasje ble stående under vann. Denne delen rommet kantine, garderober og resepsjon for en fabrikk med produksjon døgnet rundt. Alma Eik ønsket å bevare noen av byggets signaturoverflater for å videreføre historien lokalt samtidig som vi så en gylden mulighet til å skape et hjemmehyggelig preg for skiftarbeideren, og samtidig et seriøst miljø for den besøkende forretningsforbindelesen.

 

3B er en del av det grønne skiftet ettersom de i den senere tid har blitt store på leveranse til vindkraftindustrien noe vi ønsket å gjenspeile i designet.

 

Som en forsikringssak var budsjett en viktig faktor i oppgaven vår da alle overfalter hadde sitt angitte budsjett.